ร้านน้ำหอม ของเรา ชุด 3735 บาท


ซาเธียร์ เราเอาใจใส่
คุณภาพ สินค้า และ บริการ

ID Line : zateer


หน้าแรก/ข้อมูลสินค้า
 

แนะนำจัดชุดขายต่างๆ

 

สั่งซื้อ ชุด ทดลองผสม 1148 บาท สั่งซื้อ ชุด ทดลองผสม 1505 บาท
  สั่งซื้อ ชุด ทดลองผสม 2772 บาท สั่งซื้อ ชุดเปิด  ร้านน้ำหอม 3735 บาท
  สั่งซื้อ ชุดเปิด  ร้านน้ำหอม 4276 บาท สั่งซื้อ ชุดเปิด  ร้านน้ำหอม 5480 บาท
  สั่งซื้อ ชุดเปิด  ร้านน้ำหอม 6532 บาท สั่งซื้อ ชุดเปิด  ร้านน้ำหอม 12,860 บาท


หัวน้ำหอม เกรด A+

สั่งซื้อ หัวเชื้อน้ำหอม ขนาดบรรจุ 30 mle (1 ออนซ์ )             สั่งซื้อ หัวเชื้อน้ำหอม ขนาดบรรจุ 250 mle  

สั่งซื้อ หัวเชื้อน้ำหอม ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม ( 1 kg )  
    


หัวน้ำหอม เกรดพรีเมี่ยม VIP
  
สั่งซื้อ หัวเชื้อน้ำหอม เกรดพรีเมี่ยม VIP ขนาดบรรจุ 30 mle         สั่งซื้อ หัวเชื้อน้ำหอม เกรดพรีเมี่ยม VIP ขนาดบรรจุ 250 mle

หัวน้ำหอมเกรด พรีเมี่ยม VIP เป็นหัวน้ำหอม ที่มี คุณภาพสูงมาก
 


หัวน้ำหอมพร้อมใช้

  สั่งซื้อ หัวน้ำหอมพร้อมใช้             สั่งซื้อ  หัวน้ำหอมพร้อมใช้  ชนิดเติม
           สั่งซื้อ ขวดบรรจุน้ำหอม   
 


รายละเอียดการ สั่งซื้อชุด เปิดร้านขนาดใหญ่ สำหรับ ตัวแทนจำหน่าย ในแต่ละจังหวัด 

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย เปิดร้านขายส่ง หัวน้ำหอม

 ชุด ตัวแทนจำหน่าย 45 กลิ่น เกรด A+ ราคา 46,282 บาท

ชุด ตัวแทนจำหน่าย 75 กลิ่น เกรด A+ ราคา 71,086 บาท

ชุด ตัวแทนจำหน่าย 45 กลิ่น เกรด A ราคา 36,432 บาท ชุด ตัวแทนจำหน่าย 75 กลิ่น เกรด A ราคา 55,540 บาท


....รายการสั่งซื้อ
หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย ขนาด 1 ชุด
3735 บาท....

 
พร้อม แนบวิธีการผสมน้ำหอมสูตรต่างๆ อย่างละเอียด ท่านผสมเองได้แน่นอน
....ผสมเอง เพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิต และด้วยกำไรที่มากกว่า.....
 

ร้านน้ำหอม สั่งซื้อน้ำหอม ชุด
3735 บาท สำหรับเปิดร้านน้ำหอม กับธุรกิจส่วนตัว ของท่านที่เริ่มต้นจากเล็กๆ แบบมั่นคงกับเรา


**ตรวจสอบ การจดทะเบียนเว็บไซต์ของเรา กับ กรมทะเบียนการค้า เพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า**

แบบทดสอบ จำลองการผสมน้ำหอมสูตรต่างๆ เสมือนจริง

 
 ตัวอย่าง วิธีการผสมน้ำหอมสูตรต่างๆ (คลิกที่นี่สำรับดาวโหลดข้อมูล) (คลิกที่นี่สำรับ print)

รายละเอียด เปิดร้านชุด 3735 บาท มีอะไรบ้าง

ในที่นี่ การคำนวณอยู่ที่ อัตตราส่วนผสม 1:3 (สูตร A)

 

จำนวนที่สั่งซื้อ

ราคา/หน่วย
บาท

 

จำนวนเงิน

หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย  

1

ชุด

เป็นจำนวนเงิน 3735

ประกอบดัวย อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย

syringแก้ว 20 cc

1

130

เป็นจำนวนเงิน 130

เข็ม สแตนเลส ยาว11 ..

1

200

เป็นจำนวนเงิน 200

กระบอกตวงพลาสติก 250 mle

1

450

เป็นจำนวนเงิน 450

แอลกอฮอล์ แต่งกลิ่น บรรจุ 1020 cc

2

248

เป็นจำนวนเงิน 496

แอลกอฮอล์ ล้าง

1

150

เป็นจำนวนเงิน 150

ขวดบรรจุน้ำหอมโชว์

13

12

เป็นจำนวนเงิน 156

รวม จำนวนเงิน  1582 บาท

 หัวเชื้อน้ำหอม 12 ออนซ์  ขนาดบรรจุ 30 mle

 

จำนวนที่สั่งซื้อ

ราคา/หน่วย
บาท

 

จำนวนเงิน

 chamoma (โพลเอล)

1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

 jira sport (จิรา สปอร์ต)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

(moschi noo มัชชิโนน)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

Ammi (Pola spots M)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

คูเรีย

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

 มิกไนท์

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

(J Paul M จองปอน-แมน)

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

เอส-โอชี่

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

ชิแนล 5

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

เซ็กซี่มาย

1 120 เป็นจำนวนเงิน 120

fanta (BRIT

1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

ปา ฮิวตั่น

1

120

เป็นจำนวนเงิน 120

รวม จำนวนเงิน 1440 บาท
(ได้น้ำหอมทั้งหมด 13 กลิ่น รวมของแถม)

โปรโมชั่นวันนี้ แถม  1 ออนซ์

ขวดสำหรับบรรจุ น้ำหอม จำหน่าย

รายละเอียด ขวดบรรจุน้ำหอม

จำนวนที่สั่งซื้อ/โหล

ราคา/โหล
บาท

 

จำนวนเงิน

B1

ขวดก้านใส
 2
.5 ซีซี ขนาดบรรจุ
1 แพ็ดมี 50
ขวด
1 แพ็ด

135/แพ็ด

เป็นจำนวนเงิน 135

B2

สเปรย์พ้นท์ลาย
ขนาดบรรจุ 5 cc
1

90

เป็นจำนวนเงิน 90

B11

สเปรย์ ปากกาขุ่น
ขนาดบรรจุ
10 cc
ราคาต่อโหล
2

90

เป็นจำนวนเงิน 180

B4

สเปรย์
ขนาดบรรจุ 10 cc
ราคาต่อโหล
2

60

เป็นจำนวนเงิน 120

B5

สเปรย์
ขนาดบรรจุ 15 cc

ราคาต่อโหล
1

60

เป็นจำนวนเงิน 60

B6

สเปรย์ แก้วใสฝาสี
ขนาดบรรจุ 17/20 cc

ราคาต่อโหล
2

75

เป็นจำนวนเงิน 150

B3

สเปรย์พ้นท์ลาย
ขนาดบรรจุ 10 cc

ราคาต่อโหล
1

130

เป็นจำนวนเงิน 130

รวม จำนวนเงิน 865 บาท

 หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย ขวดน้ำหอม ที่สั่งซื้อทั้งหมด 1 ชุด

อุปกรณ์ผสม + แอลกอฮอล์ + หัวเชื้อน้ำหอม  = รวมจำนวนยอดเงิน สุทธิ 3022 บาท

ส่วนลด 5 %  151.10 บาท       
อุปกรณ์ผสม + แอลกอฮอล์ + หัวเชื้อน้ำหอม ยอดคงเหลือ =  2870.90 บาท

ราคาขวดน้ำหอม  =  865  
บาท
             อุปกรณ์ผสม + แอลกอฮอล์ + หัวเชื้อน้ำหอม + ขวดน้ำหอม = 3735.90 บาท
   

จำนวนยอดเงิน สุทธิ ที่ต้องชำระทั้งหมด 3735 บาท      

โปรโมชั่นวันนี้ แถม หัวเชื้อน้ำหอม 1 ออนซ์  สำหรับชุดเปิดร้าน เท่านั้น

กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียด ให้ถูกต้อง นะคะ

....wellcome....

ชื่อ  นามสกุล


ที่อยู่


รหัสไปรษณีย์


เบอร์โทรศัพท์


หัวข้อ

    
   

-

หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย

ราคา
ต่อ
หน่วย

สั่งซื้อ

- หัวเชื้อน้ำหอม อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย ขนาด 1 ชุด 3735 บ.  ชุด
- โปรโมชั่นวันนี้ แถม หัวเชื้อน้ำหอม 1 ออนซ์  สำหรับชุดเปิดร้าน เท่านั้น แถมฟรีเลือกกลิ่น  กลิ่น

ท่านต้องการ ชำระเงินโดยวิธีใด 
 

 

สวัสดีค่ะ


หัวเชื้อน้ำหอม
อุปกรณ์ และ ตัวทำละลาย 1 ชุด 3735 บาท


ฟรี !! ค่าจัดส่ง.....

หากมีข้อสงสัย ประการใด
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่

TEL

 
098-746-4793 (AIS)
    097-193-7840 (TRUE)


คุณน้อง

การจัดส่งสินค้า

 
  บริการจัดส่งโดย บริษัทขนส่งสินค้า พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ....
ยอดเงินสั่งซื้อมากกว่า 1000 บาทขึ้นไป เราบริการจัดส่งสินค้าให้ ฟรี ! นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน (ยกเว้น ท่านอยู่ ในต่างประเทศ)


เบอร์โทรติดต่อ และ หมายเลขบัญชี ธนาคาร สำหรับโอน ค่าสินค้า
 

TEL 098-746-4793 (AIS)
TEL 097-193-7840 (TRUE)

Line id: zateer
Line@: @zateer (ใส่แอดด้วยนะคะ)
----------------------------------------------------------------------

  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ บัญชี น.ส.มาลินี สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต หมายเลข บัญชี
408-460349-2
พร้อพเพย์ :
0987464793

----------------------------------------------------------------------

 
ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี ออมทรัพย์ ชื่อ น.ส.มาลินี สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต หมายเลข บัญชี 032-8-78586-2
พร้อพเพย์ : 0987464793

 

**ตรวจสอบ การจดทะเบียนเว็บไซต์ของเรา กับ กรมทะเบียนการค้า เพื่อความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า**

ซาเธียร์ 


Admin

 ธนาคาร กสิกรไทย  / ธนาคาร ไทยพานิชย์ 

Copyright © 2006 - 2007  All Rights Reserved and Powered By .staporn chayasit